Elektrodzinēju remonts

Mūsdienu tautsaimniecība nav iedomājama bez dažādu elektrotehnisko ierīču izmantošanas.


Mēs piedāvājam elektromotoru, elektroierīču un elektroiekārtu remontu.


Veicam diagnostiku, kapitālo elektromotoru remontu, pārbaudi un apkopi.


Mūsu profils:

 • asinhronie elektrodzinēji līdz 200 kW,
 • līdzstrāvas elektrodzinēji,
 • mašīnu ģeneratori,
 • vēja ģeneratori,
 • transformatori,
 • elektroinstrumenti,
 • elektroiekārtas (akumulatoru lādētāji, taisngrieži, elektromagnēti, indukcijas spoles).


Izpildīsim pilnu elektromotoru remontu un apkopi, tinumu pārtīšanu, mehānisko detaļu (vāku, rotora ass u.t.t) remontu. Iespējama arī vāku, rotora asu izgatavošana, kā arī citi darbi.


+37129395308

Mērniecības pakalpojumi

TOPOGRĀFISKIE DARBI

 • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana mērogos: 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000
 • Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana ar komunikāciju „turētājiem” un būvvaldi
 • Topogrāfiskā plāna izgatavošana


ROBEŽU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

 • Robežu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu plānu izgatavošana (ar reģistrāciju Valsts zemes dienestā)
 • Apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana
 • Nomas robežplānu izgatavošana
 • Domājamās daļas plānu izgatavošana
 • Zemes gabalu robežu noteikšana dabā, robežpunktu nostiprināšana un robežu atjaunošana
 • Būvju uzmērīšana reģistrācijai zemesgrāmatā
 • Zemes transformācijas plānu izgatavošana un platību uzmērīšana


ĢEODĒZISKIE DARBI

 • Visa veida inženierģeodēziskie darbi
 • Būvasu nospraušana, aktu izgatavošana
 • Inženierkomunikāciju nospraušana
 • Ielu, ceļu un laukumu nospraušana
 • Būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījums
 • Inženierkomunikāciju un ielu segumu izpilduzmērīšana
 • Inženiertehnisko būvju deformāciju monitorings (kontrole)
 • 3-dimensionālā uzmērīšana
 • Karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana


 Visus darbus izpilda sertificēts mērnieks


+37129488579